Rune Haaland har aldri vært ansatt som generalsekretær i Motvind Norge, men et selskap han driver har vært engasjert til å gjøre generalsekretær-jobben. Engasjementet varte egentlig ut april i år, men fordi landsmøtet ble korona-utsatt, ble Haalands engasjement muntlig forlenget ut oktober.

22. september sendte organisasjonen ut en melding om at stillingen som generalsekretær var avviklet, og at det i stedet var kommet på plass en kommunikasjonssjef og en leder for organisasjon og utvikling.

Det var bare et problem, fungerende generalsekretær Rune Haaland hadde ikke fått beskjed om dette.

– Jeg fikk høre om det via media. Jeg svarte at hvis jeg ikke skulle være generalsekretær lenger så ville jeg nok være den første som visste det. Men der tok jeg feil, sier Haaland til Europower Energi.

Ifølge Haaland gikk han ut av stillingen, men ble etter en periode gjeninnsatt. Ikke av styret, men av økonomisjefen og organisasjonens advokat.

– Jeg fikk beskjed om at styret var i ferd med å kjøre Motvind Norge konkurs, og at jeg måtte ta grep. Derfor ble jeg gjeninnsatt med alle fullmakter, sier han.

Styreprotokoll mangler

Han hadde fått en slags oppsigelse på en avrevet papirlapp, og denne sendte han til organisasjonens advokat for å få vurdert gyldigheten. Advokatens vurdering var at dette ikke var gyldig, og at Haaland kunne fortsette i stillingen.

– Men er ikke det styret som avgjør hvem som er generalsekretær?

– Jo, det er riktig. Det er styret som engasjerer og eventuelt avslutter engasjementet til generalsekretæren, sier han.

– Da må du forklare hvordan økonomisjefen og advokaten kan gjeninnsette deg?

– Formelt sett fordi det ikke foreligger noe styreprotokoll på vedtaket om å endre på organisasjonens struktur. Endringen er uansett ulovlig fordi det er kun landsmøtet som kan endre på strukturen i organisasjonen. Det er forankret i vedtektene at Motvind Norge skal ha en generalsekretær, sier Haaland.

Har kalt inn til landsmøte

At vedtektene sier at organisasjonen skal ha en generalsekretær, er et tolkningsspørsmål. I den juridiske vurderingen fra Advokatfirmaet Elden står det følgende:

«Det følger ikke uttrykkelig, men forutsetningsvis av vedtektene at Motvind Norge skal ha en generalsekretær som opptrer på vegne av foreningen utad. (…) Det er derfor vår beste vurdering at styret ikke hadde fullmakt til å vedta at «Stillingen som generalsekretær tas bort».

Haaland mener at dette ikke bare handler om hans stilling, men hvordan organisasjonen blir styrt.

– Styret har gjort en rekke økonomiske disposisjoner som får store økonomiske konsekvenser, sier han til Europower Energi.

I samråd med økonomisjefen sier Haaland at han derfor kalte inn til et landsmøte. Men da svarte styret med en Facebook-melding om at det ikke er en gyldig innkalling.

– Kjære medlem. Du har nylig mottatt innkalling til ordinært landsmøte signert generalsekretær Rune Haaland. Det er styret som skal kalle inn til landsmøte. (…) Korrekt innkalling til landsmøte i Motvind Norge vil komme med det aller første, skriver styreleder Eivind Salen på Facebook.

Salamander, padder og flaggermus

– Haaland, når styret ikke ønsker at du skal være generalsekretær, hvorfor fratrer du ikke bare?

– Økonomisjefen satte foten ned, fordi styret har begynt å tildele vanvittig høye honorarer. Jeg fikk beskjed at organisasjonen ville gå konkurs hvis ikke jeg tok ansvar. Derfor kalte jeg inn til et nytt landsmøte slik at man kan få valgt et nytt styre som fungerer. I realiteten er jeg nå generalsekretær. Jeg har akkurat vært inne og kikket på kontoen, sier Haaland.

– Vanvittig høye honorarer?

– I løpet av de ukene jeg var ute laget styret så mye kaos at inntektsstrømmen til organisasjonen har stoppet opp. Med de utgiftene de startet opp, som jeg nå har stoppet, ville organisasjonen vært konkurs om ikke lenge. De har ansatt to personer med eventyrhonorar, som ikke er å tråd med moderasjonslinjen vi har fulgt frem til nå, sier han.

– Eventyrhonorar?

– I en organisasjon som er basert på frivillig innsats, så er et honorar på 87.500 kroner i måneden til en av de nyansatte som et eventyrhonorar å regne, sier han.

– Bare for å sammenligne, hvor mye hadde du?

– Jeg hadde 50.000 kroner i måneden, sier han.

– Likevel Haaland, hvorfor forlater du ikke organisasjonen? Hvorfor velger du å bli sittende i dette kaoset?

– Hvis jeg hadde gått av nå med det kaoset som har oppstått, ville jeg ha sviktet 18.557 medlemmer. Og ikke bare det, da ville jeg ha sviktet den folkelige bevegelsen som jobber for å beskytte salamander, padder, fugler, flaggermus og insekter mot vindkraft. Jeg har holdt på med naturvern i 44 år, og jeg brenner for dette. Jeg aksepterer ikke at uprofesjonalitet skal ødelegge noe som det norske folk har klart å bygge opp. Det er min plikt å forsvare formålsparagrafen til organisasjonen på vegne av medlemmene, sier han.

– Haaland er ikke generalsekretær

Styreleder Eivind Salen overlater til nestleder Harald Kjelstad å svare på vegne av styret.

– Kjelstad, er Rune Haaland fortsatt generalsekretær i Motvind Norge?

– Nei, det er han ikke. Vi hadde en avtale med firmaet hans, og den ble muntlig forlenget til oktober. Men det har hele tiden vært klart at den avtalen ikke ville bli forlenget, og den er nå sagt opp, sier Kjelstad.

– Haaland sier at han fortsatt er generalsekretær.

– Ja, vi ser det, han oppfatter seg visst som det, sier han.

– Han sier han er gjeninnsatt av økonomisjefen og advokaten. Hva tenker du om det?

– Det er en forunderlig sak dette. Det er opplagt at økonomisjefen ikke står over styret. Avtalen med Haaland blir ikke forlenget, og det er synd at dette har utviklet seg slik, sier nestlederen i styret.

– Hvorfor velger dere å i stedet engasjere andre personer?

– Det kan du spørre om, men jeg kommer ikke til å komme med karakteristikker av folk. Haaland får skryt for innsatsen i pressemeldingen som ble sendt ut, sier han.

– Skryt i pressemeldingen, men det er jo åpenbart at et eller annet skurrer når det ender opp slik.

– Det var aldri meningen å forlenge avtalen med Haaland. Han blir godtgjort i henhold til avtalen, altså ut oktober, sier han.

– Ifølge Haaland er det bevilget eventyrhonorar til to nye personer som er engasjert. Hva tenker du om det?

– Det er ikke snakk noe eventyrhonorar. Timebetalingen er lavere til dette selskapet enn til Haalands selskap. Det er uansett ikke snakk om ansettelser, det er snakk om kjøp av tjenester fra ulike selskaper, sier Kjelstad.