Høsten 2023 presenterte regjeringen et kraft- og industriløft, der NVE ble bedt om å prioritere konsesjonsbehandling av kraftprosjekter i Finnmark. I november og desember hadde NVE møter med en rekke ulike aktører i fylket, for å få innspill til hvordan konsesjonsbehandling av kraftproduksjon og nettsaker bør legges opp i årene framover.