Europower har de siste dagene skrevet om flere aktører som advarer mot å innføre de samme reglene for konsesjonsbehandling av solkraftanlegg som for vindparker.

Et fellestrekk er at det ikke er noen som tror at Stortingets vedtatte ambisjon om raskere prosesser, kommer til å bli oppfylt.