Det er svært få vindkraftprosjekter i Sør-Norge. Prosessen som har kommet lengst, er utbyggingen av Moifjellet i Rogaland, der det er høringsfrist hos NVE i slutten av februar.

Et av prosjektene som kan bli realisert i løpet av de neste årene, er Fløystadfjellet