Gir over 18 millioner til vindkraftkommuner

Miljødirektoratet har fordelt 18,3 millioner kroner til natur- og friluftslivstiltak i områder berørt av vindkraft. Se oversikten over prosjektene som får støtte her.

– Målet med støtten er å gjøre det mulig å si ja til vindkraft lokalt der det ligger godt til rette for det, samtidig som vi sikrer natur- og friluftsinteresser, sier Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
– Målet med støtten er å gjøre det mulig å si ja til vindkraft lokalt der det ligger godt til rette for det, samtidig som vi sikrer natur- og friluftsinteresser, sier Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.Foto: Jannicke Nilsen
Publisert 5. July 2024, kl. 08.00Oppdatert 5. July 2024, kl. 08.00