– Det må maks bli ett av prosjektene. Jeg kan ikke tenke meg at kommer til å ha areal og vilje til to vindkraftprosjekter i fjellene våre, sier Petter Sortland, ordfører i Høyanger kommune.

Før noen får begynne å bygge, må kommunen godkjenne prosjektene. Svaret lar vente på seg. Først i høst, etter kommunevalget, vil det foreligge en beslutning om- og hvem som får bygge vindpark, opplyser Sortland.

– Det blir det nye kommunestyret som må ta stilling til Snøheia, sier han.