– Arbeidet med utredningsprogrammet er ferdig. Konsultasjonen er avsluttet med uenighet, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til NTB.

– Dette er veldig alvorlig. Vi har levert flere innspill og forslag både om folk og formuleringer til utredningsprogrammet. Vi har ikke blitt hørt til tross for at vi har hatt tre konsultasjonsmøter, sier hun til TV 2 , som først meldte om saken.

Frykter omkamp

Til NTB sier Muotka at uenigheten med Olje- og energidepartementet (OED) først og fremst dreier seg om formålet for utredningsprogrammet.

– Vi er uenige i problembeskrivelsen. Vi mener at det som må prioriteres, er å få slutt på menneskerettsbruddet. Det må gjøres et omgjøringsvedtak, og driftstillatelsen til Fosen Vind må trekkes tilbake, slår hun fast.

Muotka frykter at OED nå prøver seg på en omkamp på høyesterettsdommen, som slår fast at dagens vindkraftkonsesjoner strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene.

– Min bekymring er at en utredning vil undergrave de premissene høyesterettsdommen er bygget på, sier hun.

– Det som er viktig, er å utrede hvordan menneskerettighetsbruddet på Fosen kan bringes til opphør, og hvordan reindrifta skal sikres videre. Vi trenger ikke utrede det som Høyesterett allerede har tatt stilling til, sier hun og nevner blant annet at Høyesterett har slått fast at avbøtende tiltak som foring og endring av reintrekk ikke er nok.

Ulovlige konsesjoner

Det var i oktober 2021 at Høyesterett etter en over ti år lang rettsprosess kom med den oppsiktsvekkende dommen, som slår fast at vindkraftkonsesjonene som er gitt på Fosen, er ulovlige.

Etter at det hadde gått 500 dager uten at noe var skjedd i saken, ble det gjennomført store demonstrasjoner i Oslo i månedsskiftet februar-mars.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har gjentatte ganger understreket at for å kunne fatte et nytt konsesjonsvedtak for vindkraftverkene på Fosen, trengs et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Hans håp var å få på plass et utredningsprogram for kunnskapsinnhenting i løpet av mars.

I løpet av april har det vært holdt flere konsultasjonsmøter med både reindriftsdistriktene på Fosen og med Sametinget. Men fredag satte Sametinget altså sluttstrek.

Hva som skjer videre, er uklart. Men ifølge sametingspresidenten har OED heller ikke lykkes i å komme til enighet med reindriftssamene på Fosen.

Positiv til meklerspor

Parallelt med arbeidet om et utredningsprogram har departementet jobbet langs et annet spor, nemlig å få hjelp av riksmekleren til å komme til en enighet med reindrifta på Fosen.

Men ifølge Muotka ble ikke Sametinget orientert om dette av før torsdag.

– Vi ble orientert av statsråden først i går. Det er veldig beklagelig. Slike ting bør man ikke få kunnskap om gjennom mediene, framholder hun.

Hun stiller seg i utgangspunktet positiv til at partene på Fosen vil prøve å bli enige på denne måten.

– Men hvis departementet skal være involvert, må også Sametinget bli involvert. Uansett må et nytt konsesjonsvedtak på plass, påpeker sametingspresidenten.