Det har vært kontakt mellom vindkraftutbygger Fosen Vind og Olje- og energidepartementet (OED), kunne Adresseavisen omtale i går.

– Vi går nå grundig igjennom saken. Fosen Vind mener hensynet til reindriften kan sikres ved en ny søknad med ny konsekvensutredning, der ivaretakelsen av reindriften gjennomgås grundig. Vi vil vurdere fremgangsmåten Fosen Vind foreslår, skrev statssekretær Amund Vik i OED i en e-post til Adressa.

Når Europower får kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind på telefonen fra London, forteller han at det stemmer at selskapet har vært på et møte i Olje- og energidepartementet.

– Jeg kan bekrefte at Fosen Vind ønsker en dialog om nye konsesjonsvilkår. Konsesjonsvilkår som ikke krenker reindriftssamers rettigheter. Dette er jo en ny og uoversiktlig situasjon, og vi har tatt initiativ til en dialog med både konsesjonsgiver og reindriftseierne, sier han.

Torbjørn Steen er kommunikasjonssjef for Fosen Vind. Torbjørn Steen / Fosen Vind. Foto: Fosen Vind

Hva som blir resultatet av denne prosessen er ikke klart.

– Vi har ikke svar på hvordan denne prosessen går videre eller hva dette vil føre til. Foreløpig har vi skissert at det må foretas en ny utredning og en grundig, ny myndighetsbehandling i tråd med Høyesteretts avgjørelse.

Fosen Vind anerkjenner at det må skje endringer i konsesjonene.

– Rent overordnet er det jo én ting som må skje. Konsesjonsvedtakene fra 2013 er i strid med menneskerettighetene. Det ønsker vi å bringe i orden. Da må vilkårene legge opp til at reindriftssamenes mulighet til kulturutøvelse ikke blir innvirket av selskapets drift. Men hva det innebærer i praksis, er det for tidlig å spekulere i.

Om eventuell riving: – Uoversiktlig situasjon

Fra enkelte hold har man tatt til orde for at de totalt 151 turbinene som er oppført i de to vindkraftparkene Roan vindkraftverk og Storheia vindkraftverk på Fosen, må rives som følge av Høyesteretts avgjørelse.

– Dette er en situasjon som er såpass uoversiktlig, så når det gjelder eventuell riving, må vi bare avvente departementets vurdering av dette. Jeg har også notert at det det er et stort sprik i oppfatningen om hva Høyesterettsdommen sier om disse tingene, sier Steen til Europower.

– Fikk dere noe signal fra departementet om hvor lang tid det vil ta å behandle denne saken?

– Nei. Det er i det blå, avslutter han.