Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har flere ganger sagt at det trengs mer kunnskap for å kunne fatte et nytt konsesjonsvedtak etter den mye omtalte høyesterettsdommen. Den slo fast at vindturbinene på Fosen-halvøya i Trøndelag er i strid med reindriftssamenes rettigheter.

En utredning vil være klar i mars eller april 2024, opplyser Aasland til Nationen.

– Vi har satt en tidsfrist neste vår. Kan det gjøres raskere, så er ingenting bedre, sier han.

Nylig forlot Sametinget konsultasjonene med Olje- og energidepartementet (OED) i Fosen-saken. Dermed vil arbeidet med en ny utredning fortsette uten støtte fra Sametinget.

Sametingspresident Silje Karine Moutka frykter det kan gå lang tid før dommen fra Høyesterett får noen praktiske konsekvenser.

– Nå bekymrer jeg meg mye for at en illegitim utredning kan så tvil om premissene til høyesterettsdommen, og at vi skal bruke 500 nye dager på det, sier hun til avisa.

Rødt mener en utredning som sår tvil rundt premissene for dommen, ikke egner seg til å bygge tillit og forsoning.

– Etter over ti år i rettssystemet er det få saker som er like godt belyst som Fosen-saken, og jeg forventer at OED raskt og i god tro følger opp Fosendommen og starter arbeidet med å ta ned turbinene på Fosen, sier Geir Jørgensen i Rødt til NTB.

Nå har SVs Lars Haltbrekken sendt et skriftlig spørsmål til Aasland i Stortinget.

– Til avisa Nationen opplyser olje- og energiministeren 9. mai 2023 at utredningene om Fosen skal være klar først i april 2024. Dette betyr at menneskerettighetsbruddet vil ha pågått i over 1000 dager etter at Høyesterettsdommen falt. Hvor lenge mener statsråden det er akseptabelt at Norge bryter menneskerettighetene, skriver han.

Han sier til NTB at han lurer på «hvor respekten for menneskerettighetene i regjeringen er».

(©NTB)