– Vi er ikke til salgs, verken vi eller resten av fiskeressursene. Å prøve å kjøpe oss ut er ikke en tilnærming, sier Kåre Heggebø til Europower.

Lederen i Norges Fiskarlag har hørt den europeiske vindkraftbransjens talsmann Giles Dickson snakke om hvordan fiskerinæringen kan fortsette å drive passivt fiske og fangst av pelagisk fisk i mange europeiske havvindparker.