– Vi er ikke til salgs, verken vi eller resten av fiskeressursene. Å prøve å kjøpe oss ut er ikke en tilnærming, sier Kåre Heggebø til Europower.

Lederen i Norges Fiskarlag har hørt den europeiske vindkraftbransjens talsmann Giles Dickson snakke om hvordan fiskerinæringen kan fortsette å drive passivt fiske og fangst av pelagisk fisk i mange europeiske havvindparker. Og få erstatning for tapt fangst.

På vindkraftforeningen Norweas aller første sameksistens-konferanse for alle aktører med aktiviteter og interesser i norske havområder, snakket sjefen i Wind Europe engasjert om hvordan fiskeriinteresser får fordeler fra havvind-industrien på kontinentet.