Nylig la de europeiske systemoperatører fram sin nettutviklingsplan for et fremtidig havnett i Europa, den såkalte Offshore Network Development Plan (ONDP)

Rapporten er laget i regi av ENTSO-E, den europeiske sammenslutningen av systemoperatører i strømnettet, der Statnett er Norges representant.