Utsira Nord bør deles i færre og større prosjekter, og det bør ikke settes av plass til uttesting av nye, mer innovative teknologier i havvindområdet, mener Equinor og samarbeidspartner Vårgrønn.