I Norge finner vi flere såkalte «vindkraftkommuner». Europower har sett på hvilke kommuner som har flest vindturbiner per kvadratkilometer.

Vi har laget en liste over de ti kommunene som har størst tetthet av vindturbiner.