Vindkraftanlegget Markbygden i Norrbotten i Nord-Sverige er det største i sitt slag i Europa, med over 500 vindturbiner. Når anlegget er ferdig utbygd om noen år, skal det kunne produsere ti terawattimer (TWh) strøm i året, skriver den svenske avisen Dagens Industri.

Ett av selskapene som er involvert i anlegget, «Markbygden Ett», prøver nå å gå konkurs og rekonstruere selskapet. Markbygden Ett er kontrollert av den kinesiske stat, og eier cirka en tredjedel av det totale anlegget.

Selger til fast pris til Hydro Energi

Selskapet hevder at problemet er en langsiktig kraftkjøpsavtale (PPA) med Hydro Energi. Selskapet har forpliktet seg til å selge et fast volum med strøm til en fast pris til det norske selskapet fra 2021 til 2039. Når kraftverket ikke kan levere nok strøm, må Markbygden kjøpe strøm på det åpne markedet. Dette skal selskapet ha gjort til en mye høyere pris enn den de får fra Hydro.

Vindparken som selskapet har bygget opp, har ifølge regnskapet en kostnad på over 7 milliarder norske kroner; 655 millioner euro.

I 2022 kjøpte Markbygden erstatningsstrøm for 61,6 millioner euro, tilsvarende 733 millioner kroner etter dagens kurs, ifølge Dagens Industri.

Regnskapstall fra tjenesten Proff viser at selskapet har tapt penger de tre siste årene – til sammen nærmere to milliarder svenske kroner. Tapet var suverent størst i fjor – 1,4 milliarder kroner.

I fjor lånte selskapet 60 millioner euro fra morselskapet for å klare å drifte videre.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

Prognosen for 2023 er at utgiftene langt overstiger inntektene. Omsetningen forventes å bli 40 millioner euro med et tap på 52 millioner euro.

Det er altså langt bedre enn i fjor – men ikke nok til å holde selskapet i live.

Svekket krone

Styret skriver i årsberetningen for 2022 at selskapet også har tapt penger som følge av at svenske kroner er svekket mot euroen. Der ble det også varslet at selskapet i år ville prøve å reforhandle en rekke av sine kontrakter.

Uten slike reforhandlinger vil likviditeten i selskapet bli så dårlig at det ikke kan drive videre, varslet styret altså tidligere i år.

Markbygda Ett, som altså er 75 prosent eid av den kinesiske staten, ønsker å si opp avtalen med Hydro.

Hydro Energi skal ha motsatt seg rekonstruksjon av det svenske selskapet, skriver Dagens Industri.

– Vi er kjent med at Markbygden AB har søkt om rekonstruksjon, så forholder vi oss til den prosessen og saken som skal opp i Umeå tingrett. Der er det en ny høring mandag, sier Anders Vindegg, informasjonssjef i Norsk Hydro, til NTB.

I en slik prosess er Hydro Energi, som en stor kunde av Markbygden, representert med egne advokater i retten.

Formelt er selskapet en del av North Pole Vindkraft Holding AB, som igjen eies av Cgnee Sweden Holding AB. Konsernet har investert i landbasert vindkraft, men jobber også ifølge egne nettsider med nye prosjekter innen havvind og sol.

Markbygden Ett har selv ingen ansatte.