Onsdag var fristen for å levere høringsuttalelse til regjeringens forslag om grunnrente på vindkraft fra 1. januar i år.

På ettermiddagen leverte over 30 selskaper, alle med adresse Midt-Norge eller Nord-Norge, en felles uttalelse.