Onsdag var fristen for å levere høringsuttalelse til regjeringens forslag om grunnrente på vindkraft fra 1. januar i år.

På ettermiddagen leverte over 30 selskaper, alle med adresse Midt-Norge eller Nord-Norge, en felles uttalelse. Nesten alle selskapene som står bak, hører til i kraftbransjen.

Hovedkravet til aktørene er at det ikke innføres noen grunnrente for vindkraft.

Hvis regjeringen ikke vil godta det kravet, er sette forutsetningene for å innføre en slik beskatning, mener bransjen selv:

  • Eksisterende anlegg unntas grunnrente, ettersom skatten vil slå svært negativt ut.