Aneo kjøper to svenske vindparker for drøyt 1 milliard kroner. Investeringen er den første Aneo gjør i ny energiproduksjon utenfor Norge.

Selskapet har et mål om å øke produksjonen av vindkraft med 10 til 12 TWh innen 2030. Det tilsvarer rundt åtte prosent av dagens norske kraftproduksjon. Aneo ser etter prosjekter i hele Norden.

– Vi har inngått avtale om å kjøpe Grimsås og Brännliden vindparker i Sverige.