– Fosen-dommen stadfester brudd på urfolks rettigheter. Det ble ikke avgjort før lenge etter at vindkraftverket var bygget og satt i drift. Her er det en parallell til Øyfjellet. Vindkraftverket er satt i drift før vi får opp saken om gyldigheten av konsesjonen. Det virker som metoden er å heller få tilgivelse enn tillatelse, sier Torstein Appfjell, leder av Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt.

Konflikten om Norges største vindkraftverk, Øyfjellet vindpark, har fått ny aktualitet etter Fosen-demonstrasjonene i Oslo. Skjønnssaken er berammet i slutten av mai i Helgeland tingrett, etter å ha blitt utsatt to ganger tidligere.