– Fosen-dommen stadfester brudd på urfolks rettigheter. Det ble ikke avgjort før lenge etter at vindkraftverket var bygget og satt i drift. Her er det en parallell til Øyfjellet. Vindkraftverket er satt i drift før vi får opp saken om gyldigheten av konsesjonen.