Det er betydelig risiko for at grunnrenteskatten på vindkraft som regjeringen vil innføre fra nyttår er i strid med grunnloven.

Det er konklusjonen til fire konkurrerende advokathus som har gått sammen om et felles notat mot regjeringens grunnrenteskatt for landbasert vindkraft.

Det er de fire advokatene Thomas Horn fra Schjødt, Bendik Christoffersen fra Thommessen, Kjetil Hardeng fra Haavind og Anette Fjeld fra Simonsen Vogt Wiig som står bak notatet.

Hovedargumentet til advokatene er at myndighetene vil innføre tilleggsbeskatning av en næring som ikke har vært, og som det er høyst usikkert at vil bli, ekstraordinær lønnsom.