Selskapene som får tildelt et havvind-felt på Utsira Nord kan heller ikke regne med tildeling av statsstøtte neste år, advarer Norwea.

I løpet av første kvartal neste år skal regjeringen lyse ut konkurranse om utbygging av Norges to første havvindområder.