Selskapene som får tildelt et havvind-felt på Utsira Nord kan heller ikke regne med tildeling av statsstøtte neste år, advarer Norwea.

I løpet av første kvartal neste år skal regjeringen lyse ut konkurranse om utbygging av Norges to første havvindområder. Det ene av dem, Utsira Nord, er åpnet for en kapasitet på 1500 MW.

Det tilsvarer om lag 7 terawattimer i året, tilsvarende kraftforbruket til 460.000 husholdninger.

Tidligere i desember la regjeringen fram hvordan de ser for seg at konkurransen om havområdene skal foregå, og hva slags krav selskapene som vil konkurrere om en lisens må innfri.