– Det EU har lagt fram i dag på vindkraft, er langt på vei en imøtekommelse av det som har vært Norges posisjon når det gjelder utbygging av havvind, sier olje- og energiminister Terje Aasland til NTB.

Statsråden deltar tirsdag på en konferanse om energisamarbeidet mellom EU og Norge i Brussel.

Samme dag la EU-kommisjonen fram en ny pakke som skal få fart på europeisk vindkraftutbygging.

Halv fart

– Vindkraft er for øyeblikket nøkkelen i EU, framholdt EUs energikommissær Kadri Simson på energikonferansen.

I dag utgjør vindkraft 16 prosent av EUs totale energiproduksjon. I 2030 skal andelen etter planen være mer enn 34 prosent.

Havvind vil utgjøre en stor del av dette.

Men langdryge godkjenningsprosedyrer, økende materialkostnader og høy inflasjon har ført til at utbyggingen av vindkraft nå går på halv fart i Europa sammenlignet med resten av verden.

Andre kriterier

EU vil både ha sterkere verdikjeder og raskere prosesser. Blant tingene kommisjonen understreker, er at det må legges langt større vekt på andre kriterier enn pris i anbudskonkurranser.

– Vi må sørge for at prosjekter som har vunnet et anbud, faktisk blir realisert, sier en talsperson for kommisjonen.

EU vil også sikre større fleksibilitet når det gjelder statsstøtteordninger for vindkraft.

– En innrømmelse

EUs vindkraftpakke er som søt musikk i den norske olje- og energiministerens ører.

For Norge har lenge stått på at ikke bare pris, men også kriterier som teknologiutvikling og bærekraft må vektlegges i anbudskonkurranser – deriblant de kommende havvindauksjonene for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

– For Utsira Nord er jo disse kvalitative kriteriene som vi skal sette som grunnlag for konkurransen, av største betydning, sier han.

Kriteriene er viktige fordi de henger nøye sammen med EUs regler for statsstøtte.

– Så det EU har lagt fram i dag, er i tråd med Norges ønsker?

– Jeg kan nesten si det sånn at det er en innrømmelse av at vår posisjon har vært riktig, sier Aasland.

(©NTB)