Det slo olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) fast da han mandag redegjorde for Stortinget om den betente Fosen-saken.

Der viste han blant annet til at reindriften og Sametinget mener dommen fra Høyesterett – som slår fast at konsesjonen som ble gitt til to vindkraftverk på Fosen, bryter med samenes rettigheter – ikke kan leses på annen måte enn at vindkraftverkene må rives.

– Departementets vurdering at det ikke er rettslig grunnlag for en slik tolkning. Dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort.