– Det er helt avgjørende at vi nå får til en jevn tildeling av nye områder til havvind fremover. Vi må ikke få den ketchup-effekten vi fikk på land forrige gang, ved at man plutselig åpner for vindkraft i mange store områder og at det tar veldig lang tid til neste gang, sier Haga.