Statnett presenterte onsdag en analyse som stadfester at en samordnet løsning for å føre strømmen fra havvindaktørene på Utsira Nord til dagens transmisjonsnett, er mest rasjonelt.

Olje- og energidepartementet (OED) har tidligere sagt at Statnett ikke trenger å vente på...