I et intervju med fagtidsskriftet Journalisten.no kommer det frem at pressefotograf Kim Nygård i Adresseavisen denne uken kommer med en fotobok om vindkraftutbyggingen i Trøndelag. Den har fått navnet «Vindkast».

Fotoboken Vindkast utgis onsdag 28. juli. Foto: Adresseavisen

– Målet med boken er å samle fotografier fra dekningen av vindkraftutbyggingen og gi et mer helhetlig inntrykk ved å vise de ulike sidene og aspektene ved den. Vi ønsket å formidle konflikten på en saklig måte som omfatter alle sidene, både politikerne, utbyggerne og motstanderne, sier Nygård til Journalisten.no.

Boken består av bilder fra de fleste av de 15 vindkraftverkene i Trøndelag. Bildene har Nygård tatt fortløpende som en del av den løpende pressedekningen, men han forteller at han og kollegaen tidlig skjønte at dette også var viktig å dokumentere for ettertiden.

– Jeg og journalist Grete Holstad har dekt vindkraftutbyggingen i Trøndelag, og fulgt den tett siden 2018. Helt fra starten av ville vi samle stoffet i en fotobok. Det har en stor egenverdi å samle alt til slutt for å lage en historie om den største industriutbyggingen i Trøndelag i nyere tid, sier Nygård til Europower.

Det er en utbygging som til tider har vært svært konfliktfylt, og til tider har kritikken også blitt rettet mot både pressen generelt og Adresseavisen spesielt. Som pressefotograf har imidlertid Nygård opplevd å bli tatt godt i mot av både vindkraftmotstandere og vindkraftutbyggere.

– Det har vært kritikk, men det har gått mest på kommentarer og meningsjournalistikken. Den reportasjejournalistikken vi har laget har folk satt stor pris på. De ser at vi har vært tilstede og tatt engasjementet deres på alvor. De er mer skeptisk til media som ikke er tilstede, og det gjelder både motstandere og utbyggere. De føler at de ikke blir sett og tatt på alvor når noen bare sitter på et kontor og mener ting, sier Nygård.

Vindkraftutbyggingen har vært omfattende de siste årene, men nå blir det snart stille. For nye konsesjoner har ikke blitt behandlet på en stund, og det er få tegn til at det tar seg opp med det første. Konsesjonsbehandlingene er fortsatt stanset på ubestemt tid, og fristen for idriftsettelse av påbegynte vindkraftprosjekter nærmer seg.

– Det har vært viktig å dokumentere vindkraftutbyggingen, sier Nygård.

Han tror at begge sider i vindkraftdebatten vil sette pris på at bildene nå samles både i bokform - og på utstilling. For når Europower snakker med Nygård på telefonen er han travelt opptatt med å sette opp en utstilling av bildene fra fotoboken i forbindelse med at fotoboken lanseres på onsdag denne uken.

Noen bilder fra fotoboken:

Pressefotograf Kim Nygård i Adressavisen gir ut fotoboken Vindkast. Foto: Kim Nygård / Adresseavisen
Pressefotograf Kim Nygård i Adressavisen gir ut fotoboken Vindkast. Foto: Kim Nygård / Adresseavisen