I Norge er grunnvarme best kjent som energibrønner i berg. Slike energibrønner nyttiggjør varme fra berggrunnen og grunnvann ved hjelp av et varmepumpesystem. Den korte avstanden ned til bergmassen mange steder i landet gjør det lett å hente ut slik varme eller kjøling.

Utfordringen er at mer enn 25 prosent av bebygd areal i Norge har 30 meter eller mer med løsmasser over berggrunnen. Det gir høye kostnader ved etablering av grunnvarmeanlegg med energibrønner i berg.

– Vi ser at det er et behov for forskning på stabile og pålitelige energikilder i urbane områder, sier prosjektleder Sondre Gjengedal i NGI i en pressemelding.

"Energi-peler" til nye bygg

Malvik kommune skal i prosjektet "Bærekraftig energi fra løsmasser" (BEAR) teste ut og tilpasse en ny løsning ved bruk av pelekonstruksjoner i løsmasser. Løsningen kalles "energi-peler".

– Testene skal gjennomføres som et pilotprosjekt ved Saksvik renseanlegg i Malvik, sier Gjengedal.

– Målet er på sikt å kunne implementere energi-peler som en del av fundamenteringen til nye bygg. Det vil være nok et steg i riktig retning mot et smart og bærekraftig bygg, sier prosjektansvarlig Tom André Havnes i Malvik kommune.

Tilpasses nordisk klima

Energi-peler i løsmasser har i økende grad blitt brukt sør i Europa de siste ti årene.

– Dessverre gir vårt skiftende nordiske klima oss noen utfordringer med tanke på hva som er mulig energiutnyttelse for slike energi-peler her til lands, sier Wilhelm Huus-Hansen i Noranergy AS.

Energi-pelene i dette prosjektet vil bli tilpasset det nordiske klimaet og norsk byggeskikk.