Et stadig økende behov for regnekraft har gjort datasentre til en raskt voksende industri. I dag er det omtrent 8 millioner datasenter verden over. De fleste av disse er store anlegg lokalisert godt utenfor allfarvei.

Men med teknologier som «tingenes internett» (IoT) og 5G vil det bli behov for flere små datasentre, såkalte edge-datasentre, lokalisert nært eller i byene. Det er dette som er Green Edge Compute forretningside.

– Ved å plassere datasentrene våre i urbane områder kan vi tilby tjenester med lite forsinkelser, stor beregningskraft og grønn datakraft, sier Patrik Hagelin, kommersiell leder i Green Edge Compute.

Omgjør opptil 90 prosent av varmen til væskekjøling

Ved å utnytte vannkjøling, skal datasentrene til Green Edge Compute kunne redusere energiforbruket på serverkjøling med opptil 90 prosent og redusere det totale energiforbruket opptil 40 prosent.

– Når en benytter vannkjøling i datasentre, genererer man varmtvann som avfallsprodukt. Dette varmtvannet kan vi levere direkte til fjernvarmeanlegget.

Første senter i Trondheim

Sammen med Statkraft Varme, Trondheim kommune, Sintef og NTNU, etablerer Green Edge Compute nå sitt første datasenter på Sluppen i Trondheim.

– Samarbeidsavtalen med Green Edge Compute er et av de spennende prosjektene i Trondheim. Det vil bidra til å posisjonere Trondheim som en europeisk foregangsby innen det grønne skiftet, forteller Kristian Dahlberg, kommunaldirektør i Trondheim kommune.

I løpet av de neste årene skal Green Edge Compute ta med seg datasenterløsningen sin til andre norske byer, før blikket vendes mot utlandet.