Høye strømpriser gjør at diskusjonen rundt elavgift igjen har blusset opp. Flere tar til orde for kutt eller reduksjon i elavgiften for å hjelpe på stadig økende strømregninger. Men ikke alle er enige i at dette er veien å gå.