Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt er ett av 70 prosjekter som er kvalifisert til en siste søknadsrunde om støtte fra EUs Innovasjonsfond. I utgangspunktet var det 311 prosjekter.

Prosjektets totale finansieringsbehov, inkludert både investering og 10 års drift, er på rundt 6,8 milliarder kroner. I stortingsmeldingen om Langskip bekrefter staten et bidrag på 3 milliarder kroner, men det forutsetter at Fortum Oslo Varme skaffer til veie restfinansieringen. Fortum Oslo Varme bidrar selv med rundt 800 millioner kroner og hadde i utgangspunktet søkt om støtte på 2,9 milliarder kroner i fra EUs Innovasjonsfond, som totalt har rundt 10 milliarder kroner de skal fordele i løpet av siste kvartal i år.

Nå varsler imidlertid Fortum Oslo Varme at de etter anbefalinger velger å redusere summen i søknaden til EUs Innovasjonsfond for å øke sannsynligheten for å fa en tildeling.

– Vi har redusert søknadsbeløpet etter en samlet vurdering av prosessen til EUs Innovasjonsfond. Tilbakemeldingene etter første søknadsrunde er at Oslo har et godt, innovativt og modent prosjekt. Aktuelle kunnskapsmiljøer og sentralt plasserte aktører både i EU og Norge har imidlertid anbefalt oss å redusere beløpet vi søker om, for å unngå at andelen til vårt prosjekt relativt sett blir for høy, uttaler direktør for Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt, Jannicke Gerner Bjerkås, i en pressemelding.

Hun peker på at til tross for at det er gitt gode tilbakemeldinger på prosjektet, så er det likevel liten sannsynlighet for at ett prosjekt blir tildelt så mye som en tredjedel av Innovasjonsfondets totale pott.

– Dette er en helhetsvurdering vi har gjort, og en risiko vi ikke ønsker å ta, sier Gerner Bjerkås.

Å kutte søknadsbeløpet betyr at Fortum Oslo Varme må finne andre løsninger for å dekke de 1,1 milliarder kroner som gjenstår for finansieringen. Selskapet opplyser at de jobber aktivt med både kostnadsreduksjoner og med å få restfinansieringen på plass så snart som mulig. Selskapet har en tett dialog med eiere (finske Fortum og Oslo kommune) og staten om dette. Ambisjonen er at prosjektet kan starte opp umiddelbart etter tildeling av EU-midler fra Innovasjonsfondet.