I 2020 ble det samlet produsert 6.087 GWh fjernvarme, etter fratrekk av 429 GWh som gikk til produksjon av elektrisitet. Til sammenligning var nettoproduksjonen i 2019 6.593 GWh. En reduksjon på nærmere 8 prosent.