Coop skal de neste to årene investere 100 millioner kroner i ny teknologi på CLog og med dagens avtale sikrer Statkraft at spillvarmen fra logistikksenteret vil bli levert som fjernvarme til kunder i næringsparken rundt.