Agder Energi samler selskapene Agder Energi Varme, Bio Energy og NEG (Norsk Energigjenvinning og Norsk Biobrensel) og etablerer et nytt konsern innen fjernvarme og bioenergi. Det opplyser Agder Energi i en pressemelding.

- Bioenergi og fjernvarme er markeder i vekst, og vil være et viktig bidrag for å nå klimamålene. I vår konsernstrategi skal vi jobbe for å etablere ny, grønn industri. Denne satsingen er et eksempel på det, i likhet med hva vi gjør innen batteriproduksjon, havvind og hydrogen.