Europower Energi har skrevet flere saker om EUs nye bærekraft-kriterier, den såkalte taksonomien. Les her for å få bakgrunn for hva taksonomien er for noe.

Et vesentlig poeng er at det ligger an til at EU vil stille strengere krav for at vannkraft skal kunne regnes som bærekraftig.