Systemprisen i dag, torsdag, er 5,41 øre pr kilowattime. Samme dag i fjor var prisen 36 øre. Systemprisen bryter stadig nye rekorder nedover, og det ser ikke ut til å stoppe med torsdagens systempris på 4,75 euro/MWh. Snart er det helg og påske og forbruket ventes å falle ytterligere. I tillegg til rekordmye snø i fjellet er det nå også betydelig med vindkraft som presser prisene helt i «kjelleren».

– Vannkraftprodusentene kjører det de kan og underbyr hverandre. I tillegg konkurrerer de med vindkraften. For det er mye over normalt med vind også gjennom påsken. Vinden er det som virkelig «dreper» kraftprisen nå, kommenterer Sigvald Maldal, teamleder for forvaltning i Akershus Energi til Europower Energi.

Han mener det nå ser ut til at produsentene ikke bryr seg om pris i det hele tatt, men kun er opptatte av å få vannet ut.

– De må få tømt magasinene og får ikke kjørt nok. Det virker ikke som de tenker over at det fortsatt er en god stund til vårflommen kommer. Dermed presses prisene bare enda lenger ned uten at det ser ut til at man bryr seg. Man kan lure på mattekunnskapene av og til, eller så gir de bare blaffen fordi de har prissikret produksjonen, sier Maldal, som mener at det i så fall er svært skadelig for markedet om noen kjører produksjonen ut ifra finansielle posisjoner.

Rekordmye snø

For utfordringen nå er at det er rekordmye snø i fjellet. Kraftsituasjonsrapporten fra NVE for uke 13 viser at det nå er over 31 TWh mer enn normalt med snø i fjellet og det ventes å stige ytterligere. Ved inngangen til uke 14 var det totalt 80 TWh energiinnhold i snøen.

I løpet av våren skal mye av dette smelte og komme som tilsig i norske kraftverk. Da kan det blir enda mer trykk å produsentene og enda lavere priser, hvilket også teminprisene på Nasdaq viser.

Kan bli billigere å ikke produsere

Problemet nå er at prisene nærmer seg et så lavt nivå at det også ved nedbetalte vannkraftverk koster mer å produsere kraften enn hva man får igjen. For det skal jo blant annet betales for å få kraften ut på nettet.

– Man får ingen inntekt når man kommer på dette nivået. Snart at det lønnsomt å la vannet gå over, sier Maldal.

Anders Østby, konserndirektør for kraftmarked i Hafslund E-Co Vannkraft er helt enig i at det nå er svært krevende tider også for vannkraftprodusentene.

– Hvor langt ned kan man gå i pris før man velger å ikke produsere?

– Forventningen i terminmarkedet til sommerkvartalet har gått jevnt og trutt nedover og prisene vi ser blir stadig mer krevende. Til syvende og sist nærmer vi oss en grense. Jeg vil ikke gå nøyaktig inn på hva den grensen er for vår del, men hele situasjonen gjør at vi ser på alle mulige tiltak, inklusive kostnadsreduksjoner, sier Østby til Europower Energi.

Finnes en grense

– Men det er vel en grense for hvor lavt vi kan komme i pris?

– Det går en grense. En ting er magasinkraft som i større grad har mulighet til å bremse i enkelte timer. En annen ting er elvekraft hvor det er litt større utfordringer og der man eventuelt kan slippe vann forbi.

Likevel ser heller ikke Østby det som helt uaktuelt at man kan komme til å måtte slippe vann forbi turbinene.

– Vurderer dere det dit at det kan være mer lønnsomt å slippe vann forbi og la være å produsere?

– I utgangspunktet tror jeg ikke det blir aktuelt, og en slik situasjon vil nok alle at vi unngår. Men jeg sier ikke at det ikke er aktuelt. Vi må vurdere det i hvert enkelt tilfelle. Og så har hvert enkelt kraftverk forhold som må vurderes. Det kan være miljøforhold eller reguleringsreglement, eller myndighetspålagte krav, sier Østby.

Han peker også på at enkelte flomløp og kraftverk relativt enkelt kan manøvrere flomluker og så videre, mens det andre steder er mer praktisk tungvint. Hvilket også vil være avgjørende.

Når det gjelder påstanden om at noen produsenter kjører på med produksjon uavhengig av prisutsiktene fordi de har prissikret betydelig volum, påpeker Østby at dette er en del av hvert enkelt selskaps risikostyring, som han mener det er vanskelig å kommentere direkte.

– Det er vanskelig å si hvordan hver enkelt kraftprodusent vurderer dette. Det er en totalvurdering av å styre risikoen, det å ha en strategi for hvordan man sikrer seg finansielt frem i tid og hvor hardt man kjører produksjonen. Det er en vurdering jeg antar alle kraftprodusenter foretar seg, påpeker han.

Vurderer hvor kostnader kan kuttes

Ettersom lønnsomheten i vannkraftproduksjonen stadig svekkes med de fallende prisene, ser Hafslund E-Co Vannkraft også på hvordan kostnadene kan kuttes.

– Jeg tror de fleste produsenter gjør det nå med et tilbakelagt kvartal som vi har nå og med forventning til prisene fremover som er så lave som terminprisene nå viser. Vi foretar vurderinger rundt hvor vi kan spare og vurderer alle tiltak som kan ha en positiv effekt for resultatet i 2020 og også senere år. 2020 er et krevende år og vil gi vesentlig svekkelse resultatmessig, sier Østby.

– Kan du si noe mer konkret om hvilke kostnadsbesparelser dere da ser på?

– Det er for eksempel investeringsporteføljen og vedlikeholdsporteføljen som vi først og fremst vurdere. Og så ser vi på andre litt mer løpende kostnader hvor vi har et reelt handlingsrom, sier Østby.

Samtidig legger han vekt på at kostnadsbesparelsene til enhver tid også må sees i lys av den beredskapssituasjonen man har i forbindelse med korona-pandemien.