Fyllingsgraden i Øst- og Sørvest-Norge var forrige uke på det laveste nivået som er målt de siste 20-årene. I Øst-Norge var fyllingsgraden 67,5 prosent, mens den i Sørvest-Norge lå på 49,3 prosent.

Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Nå har det vært lav fyllingsgrad i lang tid, og at den går under historisk minimum er ikke uventet. Sørvest-Norge har ligget under en stund, men Øst-Norge har gått under de siste ukene, sier Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE til NTB.

Samlet sett lå fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge på 66,5 prosent ved utgangen av uke 30. Det er en økning på 1,3 prosentpoeng fra uken før, men fremdeles lavt for årstiden.

Har satt i verk tiltak

I midten av juli ble det kjent at regjeringen krever at kraftprodusentene skal gi dem ukentlig informasjon om hvordan de forvalter vannressursene. NVE vil fremover følge situasjonen tett for å se hvordan tiltaket virker.

– Det er allerede satt i gang flere tiltak. Vi har fulgt situasjonen tett over lang tid, og det vil vi fortsette med. Så får vi se hva konsekvensene av disse tiltakene blir og hvordan de virker, sier Myhrer Østenby.

Hun legger til at kraftsituasjonen er veldig væravhengig, og på toppen har vi en urolig situasjon internasjonalt.

Første rapport fra kraftprodusentene kommer 17. august. Om det blir aktuelt med ytterligere tiltak utover høsten kan ikke seksjonssjefen svarer på nå, men understreker at folk ikke trenger å være bekymret for at de ikke skal få strøm til vinteren.

– Det en veldig lav risiko for det. Det er viktig å poengtere at husstander og alminnelig forsyning, altså vanlige mennesker, er noen av de siste som vil bli rammet av noe sånt, sier Myhrer Østenby.

Riktig med overvåking.

– Det er fornuftig å ha en overvåking av 60 store kraftverk i hele Sør-Norge. Nå må vi bruke høsten på å se an utviklingen, sier analysesjef i Value Insight, Tor Reier Lilleholt, til NTB.

Han forteller at ifølge deres prognoser vil fyllingsgraden i Sørvest-Norge stige med drøyt én prosent i uka fremover, slik at den mot slutten av måneden vil ligge rundt 55 prosent.

– Hovedårsaken er lav produksjon, noe som viser at produsenten har tatt tak og redusert produksjonen, sier Lilleholt.

Nå mener han det viktigste tiltaket fremover er å vente og se. Dersom situasjonen gjennom vinteren blir enda mer kritisk, vil det være kortere vei til å agere og sette inn målrettede tiltak. Lilleholt er på sin side ikke så bekymret for vinteren, men frykter at problemene kan komme til våren om vi bruker opp vannet de kommende månedene.

– Jeg støtter prognosen om at det er mellom 5 og 20 prosent sannsynlighet med rasjonering til våren. Vi er avhengig av en normal nedbørssituasjon fremover, og vi bør ha en fyllingsgrad over 55 prosent før vi tapper fra magasinene, sier Lilleholt.

Øst- og Sørvest trekker ned

Normalen de siste 20-årene har vært en fyllingsgrad på 74,9 prosent på denne tiden av året, nå er den godt under 70 prosent.

Det er magasinene i Øst- og Sørvest-Norge som trekker ned. I Vest-Norge er fyllingsgraden under det som normalen på denne tiden av året de siste 20-årene. Nivået sist uke lå på 66,5 prosent. Det er opp 2,6 prosentpoeng fra uken før, men fremdeles lavt.

I Midt- og Nord-Norge er derimot fyllingsgraden over normalen for denne tiden av året de siste 20-årene. Sist uke hadde magasinene i Midt-Norge et nivå på 88,4 prosent, noe som er opp 0,5 prosentpoeng fra uken før.

I Nord-Norge lå nivået sist uke på 86 prosent. Det er opp 1,5 prosentpoeng fra uken før.