Først en lynrask oppsummering av hva taksonomi-saken dreier seg om:

  • EU utarbeider regler for hva som skal regnes som bærekraftige investeringer. I EU går dette arbeidet under navnet «Taxonomy». Hensikten er å dreie finans og næringsliv i en mer bærekraftig retning.