– Vi synes vedtaket er strengt. Vi har brukt betydelige ressurser for å gjøre dette så skånsomt som mulig, sier Birger Godal Holt, daglig leder i Godfarfoss Kraft AS.

Selskapet, som er eid av Glitre Energi, Hol og Nore og Uvdal kommuner, har fått 400.000 kroner i overtredelsesgebyr for å ha bygget vei til Godfarfoss kraftverk utenfor området NVE hadde godkjent. De får også gebyr for å ikke passe godt nok på rødlistearter i anleggsområdet slik de de hadde forpliktet seg til.