Forrige uke la DNV fram sin granskningsrapport etter dambruddet på Braskereidfoss 9. august. Blant funnene som blir beskrevet i rapporten, var at Hafslund Eco Vannkraft har operert med en turnusordning på driftssentralen som inkluderer to 16-timers skift med åtte timers hviletid imellom.