For et knapt år siden intervjuet Europower Kristian Soleng Evjen – som jobbet som trainee i Salten Kraftsamband (SKS). Her oppfordret 25-åringen unge i energibransjen med en «leder i magen» om å flytte til distriktet.

– Flytt til bygda - gjerne nordover! I distriktene har vannkraften de samme faglige utfordringene, samme kule oppgaver og jobb som skal gjøres - som i store byer. Her er det mindre forhold og kortere kommunikasjonslinjer. Det er lettere å få ansvar og høyere stillinger og jobbe seg oppover hvis man har lyst til det, sa han da.

Nå har det vist seg at dette har slått til for Evjen selv. For nylig kunne han endre tittel på sin LinkedIn profil fra «trainee» til «daglig leder» ved driftssentralen Vakinn AS i Fauske – som 26-åring. Selskapet ble etablert i 2018 og eies av Helgeland Kraft Vannkraft og SKS Produksjon i fellesskap med 50 prosent av aksjene hver.

– Du fyker rett til topps?

– Da jeg var ferdig som trainee i SKS i juni 2021, fikk jeg tilbud om å bli utviklingsansvarlig og jobbet mye med det tekniske og utvikling av produktet vårt. Så gikk det et halvt år til før jeg fikk tilbud om å bli daglig leder i selskapet. Så ja, det gikk fort. Der ser du at jeg farer ikke med løgn og overdrivelse når jeg sier at det er muligheter i nord!

Evjen forteller at det ble gjennomført en omorganisering i selskapet som gjorde at han fikk tilbudet om å lede selskapet.

– Vakinn ble opprettet som selskap i 2018, og kom ordentlig i sving i 2019. Jeg kom da inn som trainee for å bidra til å bygge opp de tekniske systemene. Men jeg interesserte meg for alle sider av selskapet og fikk blant annet være med på styremøter, utforming av avtaler og beredskapsarbeid. Jeg føler derfor at jeg fikk et godt overblikk over selskapet. Og plutselig satt jeg med alt i fanget, sier han.

Ble startet etter funksjonelt skille

Vakinn er en driftssentral som driver med styring og overvåking av kraftverk – primært vannkraftverk.

– Tradisjonelt sett har kraftselskaper ofte hatt både nettvirksomhet og produksjon samlet i samme driftssentral, noe som er utfordrende på grunn av kravet til funksjonelt skille mellom disse enhetene. Man må skille, og det var det Salten Kraftsamband og Helgeland Kraft gjorde i 2018 da de dannet Vakinn som et eget, frittstående selskap. Dette er en ren produksjonssentral for alle kraftverkene til de to selskapene, forklarer han.

I flere stillingsannonser den siste tiden - der Vakinn søker etter flere ansatte, beskrives selskapet som «...et relativt nytt og hardtsatsende selskap».

– Vi har muligheten til å ta inn kunder, og kan også potensielt få inn nye eiere med på laget. Vekst ligger i strategien vår og alle forhold ligger til rette for det. Det er betydelige stordriftsfordeler ved en slik strategi – både for de eierne vi har i dag og for andre som vil ta del i Vakinn i fremtiden.

– Betyr det at dere er i samtaler med interessenter på eiersiden?

– Ja, vi har hatt god dialog med flere parter som er veldig interesserte i konseptet og måten vi har løst ting på. Så at vi får flere eiere kunder eller eiere er absolutt realistisk. Det er det jeg jobber med nå - at vi skal vokse.

Skal bli flere ansatte

I dag er det åtte ansatte i selskapet. Evjen utelukker ikke at de kan bli flere – uten at han vil tallfeste hvor mange de ansatte selskapet skal ha.

– Det kommer veldig an på hvor mange kraftprodusenter vi får med på laget. Men en av grunntankene med Vakinn er at vi ikke trenger ikke dobbelt så mye folk for å løse dobbelt så mange oppgaver. Det er betydelige stordriftsfordeler som kan realiseres og vi kan gjøre ting mer effektivt enn tidligere.