Det viser tall Europower har hentet ut fra Nord Pool. Flommen i starten av august og det kraftige styrtregnet noen uker senere, viser tydelig igjen i produksjonsstatistikken.

I august ble det produsert 2209 GWh i NO1.