Hafslund Eco Vannkraft har operert med en turnusordning på driftssentralen som inkluderer to 16-timers skift med åtte timers hviletid imellom. Det kommer fram av DNVs granskingsrapport etter dambruddet på Braskereidfoss 9.