Det er på oppfordring fra ordfører Leidulf Gloppestad i Gloppen at Sogn og Fjordane Energi (SFE) vil vurdere Gjengedalsprosjektet på ny.

Prosjektet fikk nei fra Olje- og energidepartementet til konsesjon i 2018 på grunn av fare for skade på rødlistede mosearter i Gjengedalsfossen.