NVE vet ikke hvor vanlig det er å ha ekstreme skiftordninger ved kraftselskapenes driftssentraler.

– Det har vi ikke oversikt over, vi gjør ingen systematisk kartlegging av det. Vårt inntrykk er at man løser det ut ifra hva som passer den enkelte virksomhet, sier seksjonssjef Eldri Naadland Holo i NVE til Europower.