Hos Sintef Energi har man startet oppkjøring mot sommeren. Der forbereder man seg til storinnrykk av unge, håpefulle studenter, forteller forsker Henrik Strand. Han er i år ansvarlig for det som er kalt «sommerforskerprosjektet» - et prosjekt Sintef Energi har hatt siden 2006.

– Sintef Energi var det første instituttet som startet med sommerforskerprosjekt i 2006, så dette er 16. år på rad. Vanligvis har vi pleid å ha 30 sommerforskere, men i år skal vi ha 45, kan han fortelle.

Henrik Strand er forsker i Sintef Energi, og ansvarlig for sommerforsker-ordningen. Foto: Sintef Energi

Siden sommerforskerne både i 2020 og 2021 måtte gjennomføre prosjektene digitalt, er årets fysiske gjennomføring etterlengtet.

– Hvorfor skal dere øke såpass mye?

– Det viser at de fast ansatte forskerne ser nytten av å ha sommerforskere. I tillegg har vi mange prosjekter nå – det er mye å gjøre. Vi ser at energiforskning er i skuddet, gjennom for eksempel den storstilte elektrifiseringen av samfunnet vi har foran oss, bruk nye energibærere som hydrogen, for ikke å nevne fangst og lagring av CO2, og generelt nye måter å forsyne samfunnet med energi på. Alt det vi driver med skal bidra til å senke klimautslippene og oppnå FNs bærekraftsmål, sier han.

Jobber med ekte forskning

Til Europower forteller Strand de som ansettes som sommerforskere, er studenter fra relevante studieretninger, som altså får prøvd seg som «ordentlige» forsker noen sommermåneder.

– En sommerforsker får komme inn på et ekte forskningsprosjekt. Sommerforskerne får delta som en vanlig forsker i hvert sitt prosjekt. De får være med og gjøre en viktig oppgave som er en del av et større prosjekt, i motsetning til i mange andre bedrifter som har sommervikarer. Hos oss får de PC, kontorplass, lab-plass og opplæring. Noen jobber med eksperimenter, andre med analyse eller modellering.

Sommeren avsluttes med en sommerforsker-konferanse, der alle sommerforskerne samles, og presenterer sine resultater. Strand forteller at dette er en mulighet til å finne potensielle nye kolleger.

– Mange fortsetter etter endt periode som sommerforsker, for eksempel med å skrive masteroppgave her. Hvert år ansetter vi noen fast. Dette er et viktig middel for rekruttering – vi ansetter de som vi synes er flinkest.

Søknadene har allerede begynt å komme inn, forteller han.

– Nå renner det inn jevnt og trutt, og vi behandler dem fortløpende. Jeg startet selv min karriere i Sintef som sommerforsker i 2017/2018 og ble fast ansatt i 2019, avslutter han.