Nærings-ph.d. er en god ordning der staten støtter virksomheter som bygger opp ny kompetanse gjennom doktorgradsprosjekter, skriver NVE i en melding.

18 prosjekter, 97 millioner

Norges forskningsråd lyser nå ut øremerkede midler til inntil 18 slike doktorgradsprosjekter i IKT-sikkerhet og kryptologi.

En nærings-ph.d. kan bygges oppå en annen mastergrad, og på denne måten gi en tverrfaglig spesialistkompetanse.

Det lyses ut midler til både bedrifter og virksomheter i offentlig sektor som ønsker støtte til et ph.d-prosjekt. Pengepotten antas å være på rundt 97 millioner kroner.