Det er NTNUs styre som nylig vedtok opprettelsen av dette treårige studiet, hvor de første kandidatene vil uteksamineres sommeren 2024, skriver Smartgrid-senteret i et nyhetsbrev.

NTNU-styret påpeker at digital elektrisk energi et er fremvoksende forskningsfelt som blant annet tar inn over seg den revolusjonerende utviklingen innen vindkraft, solenergi, energilagring, forbruksfleksibilitet og elektrifisering av transport.

Det handler blant annet om effektivisering av elektriske kraftsystemer ved å ta i bruk ulike innovative teknologier.

Navn ikke bestemt

Det vises til at begrepene «elektrisk» og «digital» er fellesnevnere i den tverrfaglige alliansen som kreves for å realisere fremtidens bærekraftige energi- og transportsektorer.