En gruppe masterstudenter innen fornybar energi var invitert til å delta på Smartgrid-konferansen denne uka. De representerer generasjonen som skal drive endringene i bransjen framover. Europower fikk en prat med en håndfull av dem.

Studentene var skjønt enige om at det var lærerikt og inspirerende å delta, og de var klare til å være med på det grønne skiftet.

De fikk høre om de praktiske løsningene og utfordringene i fagene de studerer hver dag. De ble mer overbevist om at de har valgt riktige studier og var klare til å bidra til det viktig grønne skiftet.

Likevel er studentene i tvil om det vil være mulig å nå klimamålene, det vil si 55 prosent karbonkutt i 2030 og karbonnøytralitet i 2050.

Mener ny regjering må bla opp

– Det vil i så fall kreve omfattende tverrfaglig samhandling, sier NMBU-student Alexander da Silva.

– Nye løsninger må utvikles for at vi skal nå målene. Det vil kreve mye ressurser framover, sier Maiken Omtveit, som studerer Energi og miljø ved NTNU

Begge mener flere aktører må bidra til dette. Ikke minst at den nye regjeringen må sette av store milliardbeløp til den grønne omstillingen, da dette etter deres mening er svært viktig for samfunnet står overfor.

– Innovasjon og forskning må økes

– Men det holder ikke bare å pøse inn penger, de må brukes på en smart måte, påpeker Da Silva.

Omtveit nikker.

– Innovasjonstakten og forskningen må økes. Det er et stort felt, som omfatter alt fra nettselskaper til karbonlagring. Flere må jobbe sammen.

NMBU-studentene Lars-Petter Andersen, Ingrid Maria Mørch og Liubou Khorava er klare til å bidra med sin kompetanse i fornybar energi. Foto: Gunhild Haugnes

NMBU-student Lars-Petter Andersen mener det er viktig å gripe mulighetene og bidra til utvikling av mer fornybar energi.

Han synes det er spennende å være på en konferanse og få innblikk i det som skjer i bransjen innen faget han studerer.

Det er faktisk mulig å utvikle løsningene vi trenger

Ingrid Maria Mørch

– Det er inspirerende å høre på og kunne reflektere over hvordan teknologien og utviklingen innen energi får konsekvenser for samfunnet, men også for mannen i gata, sier han.

Medstudent Liubou Khorava synes det er spennende å høre hvordan teori blir satt ut i praksis.

Digitalisering som løsning

– Ikke minst er det nyttig å få vite mer om hvordan bransjen tar i bruk digitalisering for å løse utfordringene.

Ingrid Maria Mørch, som også studerer ved NMBU, mener konferansen er svært relevant for henne.

– Det som ikke minst inspirerer meg er at det faktisk er mulig å utvikle løsningene vi trenger. Det vil jeg gjerne bidra til.