Torsdag 15. april går søknadsfristen for høyere utdanning ut, og i den forbindelse har Olje- og energidepartementet (OED) i samarbeid med eksterne aktører laget tre filmer som er publisert på departementets Facebook-side. Her presenteres tre unge arbeidstakere som jobber innen ulike deler av energibransjen.

I filmene møter man én student ved Universitetet i Stavanger og to nyutdannede som jobber i henholdsvis Elkem og Sintef.

Se filmene på Olje- og energidepartementes Youtubekanal her.

Til Europower forteller olje- og energiminister Tina Bru at selv om de har lagt ut disse filmene, er det ikke departementets oppgave å få unge til å søke seg til norsk energibransje.

– Det er universitetene og høyskolene som har hovedansvaret for å dimensjonere studietilbudene sine i tråd med kompetansebehovene i samfunnet. Og dette gjør de heldigvis i dialog med samfunns- og arbeidslivet. Vi har derfor ingen planer om å iverksette slike tiltak selv. Min oppgave er å fortsette å legge til rette for verdiskaping og utvikling i energibransjen, og vise unge at bransjen er et attraktivt sted å søke seg til i fremtiden, skriver Bru til Europower i en e-post.

Min oppgave er å fortsette å legge til rette for verdiskaping og utvikling i energibransjen, og vise unge at bransjen er et attraktivt sted å søke seg til i fremtiden

Tina Bru

– Hvorfor skal de unge få lyst til å jobbe med energi?

– Først og fremst vil jeg oppfordre unge til å studere noe de er interessert i, men som olje- og energiminister er det naturlig å komme med en hyggelig oppfordring til unge om å vurdere energibransjen etter endte studier. Det er en utrolig spennende bransje å jobbe i, særlig nå, når både Norge og resten av verden står midt i en historisk energiomstilling, sier Bru.

For hun understreker at den teknologiske utviklingen går i en rivende fart og skaper mange nye typer jobber som burde interessere de unge.

– Olje- og gassbransjen er fremdeles vår viktigste eksportnæring, men vi ser at flere selskaper nå utvikler seg til å bli bredere energiselskaper hvor de satser på blant annet havvind, hydrogen og CCS. Mulighetene til å drive med teknologiutvikling og utvikle nye løsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser er med andre ord store, og det burde interessere mange. Vi politikere kan gjøre mye, men vi er helt avhengige av kloke hoder, og ikke minst de som ønsker å gjøre en forskjell, sier hun.