I en artikkelserie fremover vil Europower sette søkelyset på hvordan det er å være ung i norsk energibransje.

Navn: Mona Igland
Arbeidsgiver: Agder Energi
Stilling: Rådgiver forretningsstøtte og utvikling
Alder: 28 år

For 28 år gamle Mona Igland var inngangen til energibransjen litt tilfeldig.

– Jeg studerte økonomi og administrasjon og etter blant annet et studiesemester i Brasil og New York fortsatte jeg utdanningen i hjemfylket ved Universitetet i Agder. Der tok jeg en bachelor med spesialisering i organisasjonsutvikling og HR. Deretter tok jeg en Master ved Norges Handelshøyskole - med spesialisering i strategi og ledelse, forteller hun på telefon fra hjemmekontoret i Grimstad.

– Så du peiler deg inn mot toppen?

– Jeg valgte denne utdanningen fordi det er interessante temaer. Det er spennende å lære og forstå hvordan en organisasjon fungerer - hvordan alle brikkene henger sammen. Det kan man gjennom en økonomisk-administrativ utdanning, mener Igland.

Traineeplassering ga jobb

Deretter fikk hun plass på traineeprogrammet «Trainee Sør», som resulterte i to plasseringer i Agder Energi på totalt ett år. I dette traineeprogrammet får de unge tre utplasseringer ved ulike bedrifter i fylket - med en varighet på totalt 1,5 år.

– Det var slik jeg ble kjent med Agder Energi. Jeg ble nysgjerrig på bransjen, og etter mine to plasseringer i konsernet, ble jeg tilbudt jobb som Rådgiver i forretningsstøtte og utvikling i Agder Energi Kraftforvaltning. Jeg kunne ikke fått en bedre karrierestart, tror hun.

I Agder Energi har man egne samlinger for ansatte under 35 år, også kalt U35. Her er Mona Igland (midten) avbildet ved en av samlingene. Foto: Agder Energi

Igland forteller at det er sjelden en dag på jobben er lik en annen dag.

– Dagene er veldig varierte, avhengig av hva som skjer i organisasjonen. Akkurat nå jobber jeg blant annet som prosjektkoordinator, hvor jeg bidrar til at prosjektet leverer som det skal - i forhold til de målsettinger vi har satt oss. Jeg har fått et stort handlingsrom og fått muligheten til å foreslå og teste ut nye agile (smidige, red. anm.) arbeidsmetoder og verktøy, sier hun.

Av andre arbeidsoppgaver Igland har, er blant annet styring og oppfølging av tiltak og initiativ som inngår i selskapets prosjektportefølje.

– Hva ligger i det?

– Porteføljestyringen i seg selv skal være et virkemiddel for å nå strategiske mål. Det jeg jobber med er forbedring av arbeidsprosesser og verktøy for å sikre at porteføljestyringen blir så god og effektiv som mulig. I tillegg har jeg fått ansvar for mindre og større oppgaver som oppstår. Dette kan være alt fra å være arrangementsansvarlig for store fagmesser til å jobbe med å utforme og følge opp selskapets bærekraftsmål, sier Igland.

– Kan bli mer synlig

Siden hennes inntreden i energi- og kraftbransjen var litt tilfeldig, hadde hun ikke gjort seg opp så mange meninger om den før hun kom inn i Agder Energi.

– Men hva tenkte du da du fikk en fot innenfor?

– Jeg fikk et veldig positivt inntrykk, og ble fort engasjert og stolt over hva man er med på når man jobber med fornybar energi. Vi har jo viktige og samfunnskritiske roller. Som aktør i energibransjen har man muligheten å påvirke samfunnet i riktig retning - mot mer bærekraftig utvikling og det grønne skiftet.

Det har for det meste vært hjemmekontor for Mona Igland det siste året, men også noen dager innimellom på kontoret. Foto: Agder Energi

Spurt om det er noe som kan bli bedre i energibransjen, svarer hun;

– Kanskje bli enda flinkere til å synliggjøre bransjen og jobbmuligheter for nyutdannede og studenter? Det handler nok om å synliggjøre hva man faktisk er med på - at det er en viktig rolle i samfunnet.

– Har du noen råd til unge som vurderer å utdanne seg til en jobb i energibransjen?

– Jeg tenker at de må bare kjøre på. Jeg tror absolutt det er et veldig smart valg, man har så mange muligheter - både i dag, men også i fremtiden, avslutter hun.

Har du tips til unge og talentfulle arbeidstagere i energibransjen? Eller gjør din bedrift noen utradisjonelle grep for å tiltrekke seg unge? Ta kontakt!