I en artikkelserie fremover vil Europower sette søkelyset på hvordan det er å være ung i norsk energibransje.

Navn: Katinka Bogaard
Stilling: Senior markedsanalytiker
Arbeidsgiver: Volue Insight /Wattsight
Alder: 29 år

– Hva slags utdanning har du?
– Jeg studerte Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved NTNU, med fordypning i empirisk finans og elkraft. Jeg ble ferdig i 2017, og har jobbet med kraftmarkedsanalyse siden da.

– Hvorfor valgte du energibransjen?
– Helt siden videregående har jeg har vært interessert i fornybar teknologi og økonomi, både hver for seg og kombinert. På mange måter føler jeg at Indøk-linjen med spesialisering innenfor «Energi og miljø» var som en skreddersydd løsning for meg. Jeg liker å finne ut av hvordan ting henger sammen, og jeg ble ekstra interessert i kraftmarkedet da jeg skjønte hvor ferskvare strøm egentlig er. Det er faktisk samfunnskritisk at tilbud matcher etterspørsel i det fysiske strømnettet, som er et kriterium som stilles til få andre råvaremarkeder. Harald Eia forenkler dette på helt perfekt og komisk vis i denne videoen.

– Beskriv en dag på jobben.
– Det er veldig varierende, jeg kan trygt si at arbeidshverdagen er balansert men samtidig veldig hektisk. Arbeidsdagen går ut fra å følge med på bevegelsene i markedet som kommer etter endringer i viktige prisdrivere (som for eksempel endringer i værvarselet eller hopp i gassprisen) til kvalitetsforbedring og debugging av prismodellkode, samt validering av data. Jobben som kraftanalytiker er ekstremt datadrevet, det blir mye å data å sjekke og man blir god på å hoppe mellom oppgaver – heldigvis liker jeg å ha det travelt.

– Hva er det morsomste med din jobb?
– Faktisk så tror jeg at det er å se på hvordan kraftmarkedet henger sammen i Europa i day-ahead spotmarkedet. Hver dag klokken 12.42 blir markedsresultatene publisert, med spotpriser og flyt på overføringskabler mellom prisområder for påfølgende dag. Da liker jeg å sette meg ned og gå gjennom hvilke områder som er lavest og høyest priset og se hvordan kraften flyter rundt mellom prisområder i Europa. Man kan lære mye om dynamikken i markedet av dette. Av og til kan man for eksempel se at en høy pris en ettermiddagstime i Nord-Italia presser opp prisen i Frankrike, som presser opp prisen i henholdsvis Tyskland, Danmark og til slutt Sør-Norge. Det kan man jo si er ganske komplekst!

– Er det noe ved bransjen som kan forbedres?
– Sikkert et ganske standard svar, men siden jeg er en ung kvinne i bransjen, tenker jeg at det er for få av oss. Det er nokså høy kvinneandel i Volue Insight, men bransjen kan jo kanskje være litt konservativ til tider? Det kommer stadig flere kloke hoder inn i bransjen som utfordrer holdninger og etablerte mønstre, som alltid er positivt.

– Hva er din oppfatning av energibransjen?
– For å snevre det inn litt, så kjenner jeg hovedsakelig til kraftbransjen. Kraftbransjen er utrolig viktig for samfunnet - alle er avhengig av strøm, men likevel er strøm et produkt som mange tar for gitt uten å tenke gjennom kompleksiteten som ligger bak det. Bak kulissene ligger et av Norges mest unike produkter: vannkraften og den tilhørende verdensledende kompetansen vi har på det. Det har gitt oss i Norge ikke bare relativt billig strøm sammenlignet med resten av Europa og høy leveringssikkerhet, men også en eksportvare som på mange måter ligner på oljen.

Mange sentrale samfunnsendringer som kommer i løpet av det neste tiåret, vil ha sin rot i kraftbransjen; elbiler, hydrogen, batteriteknologi, elektrifisering av ferger, datasentre, eksplosiv vekst i fornybart og enda mer spesifikt offshore vind, og så videre. Det grønne skiftet fordrer en effektiv men funksjonell kraftbransje, så hvordan skal samfunnet ruste seg på best mulig måte for å håndtere dette? Jeg tror vi har så vidt sett starten på den «disruptive» utviklingen i kraftbransjen, så det er bare å prøve å henge med!

Har du tips til unge og talentfulle arbeidstagere i energibransjen? Eller gjør din bedrift noen utradisjonelle grep for å tiltrekke seg unge? Ta kontakt!