I en artikkelserie fremover vil Europower sette søkelyset på hvordan det er å være ung i norsk energibransje.

Navn: Bjørn Hønsi Følling
Arbeidsgiver: BKK
Stilling: Prosjektutvikler
Alder: 29 år

Ved Vestlandets største kraftkonsern - BKK i Bergen, møter vi denne gangen 29 år gamle Bjørn Hønsi Følling. Han har hatt en noe utradisjonell inngang til kraft- og energibransjen.

– I bunn har jeg fagbrev som elektriker, men jeg fant ut at jeg ville ta steget videre. Derfor startet jeg på Bergens Tekniske Fagskole (nå: Fagskolen i Hordaland, red.anm.) på linjen Elkraft. Derfra gikk jeg rett til bachelorstudier innen elkraftteknikk, forteller han.

Følling rakk å jobbe i Siemens Marine med design av ferger før det dukket opp en jobbmulighet i BKK.

– Her så jeg muligheten til å være med på spennende nybrottsarbeid, samt muligheten til å starte på en masterutdannelse i innovasjon og entreprenørskap ved Høyskolen på Vestlandet. Jeg husker at jeg på ungdomsskolen tenkte at jeg ville ta fagbrev og jobbe i noen år, men jeg har hele tiden hatt som mål å bli ingeniør, sier han.

Blant arbeidsoppgavene til prosjektutvikler Bjørn Hønsi Følling i BKK, er å følge opp maritim lading - for eksempel på marinaer. Foto: BKK

– Bevisst valg

I BKK jobber han i dag som prosjektutvikler i BKK Elektrifisering, som er en av avdelingene under forretningsområdet innovasjon og utvikling.

– Her har vi en felles idé-pool der vi velger ut ideer, bearbeider og prøver ut om de har livets rett. Da ser vi blant annet på lønnsomhet og hvordan det kan redusere klimaavtrykket. Akkurat nå jobber jeg mest med maritim lading og har fått vært med på hele reisen med dette i konsernet.

Da ligger det blant annet markedsundersøkelser i bunn som bekrefter at det er et marked der.

– Dette er et tidlig marked, men internt er det vedtatt at denne satsingen skal ligge i BKK-selskapet Plug, som fra før driver med landstrøm, tilbyr nå også maritim lading. Vi vil tilgjengeliggjøre både hurtiglading og annen lading, og for eksempel hjelpe marinaer og vanlige folk med lading av elbåt, sier han.

At han endte opp med å jobbe med kraft og energi, var slett ikke tilfeldig, kan Følling fortelle.

– Det var et veldig bevisst valg for min del. Jeg hadde jobbet en del år inn mot offshore, og da denne bransjen fikk en nedtur i 2013/2014, vokste interessen for et grønnere Norge. Jeg har lyst til å være med på å skape denne - det er tross alt min fremtid. Mye er i en tidlig fase, så man kan være med å forme siden det ikke finnes så mange standarder. Det er veldig gøy å være med på en sånn reise, sier han entusiastisk.

– Hvilke oppfatninger hadde du om bransjen får du kom inn i den?

– Jeg trodde kanskje det var en litt tyngre og ikke så raske som jeg har oppdaget at de er. Jeg har fått øynene opp for at her er det enorme muligheter for Norge å ta en posisjon innen grønn omstilling.

Bjørn Hønsi Følling er godt fornøyd med yrkesvalget sitt. – Jeg husker at jeg på ungdomsskolen tenkte at jeg ville ta fagbrev og jobbe i noen år, men jeg har hele tiden hatt som mål å bli ingeniør, sier han. Foto: BKK

– Enormt store muligheter

Bedt om å trekke frem det som er best ved å jobbe i energibransjen, svarer Følling;

– Jeg vet at det er en mer ansvarlig bruk av det vi har av energi og ressurser. Å være med å skape løsninger som skal stå seg i lang tid og som kan redusere det totale karbonavtrykket - det er noe av det beste.

Han trekker også frem én ting som han skulle ønske var bedre;

– Man skulle satset enda mer på det grønne, selv om vi absolutt beveger oss i riktig retning, sier han.

– Har du noen råd til unge som vurderer å utdanne seg til jobb i energibransjen?

– Innen elektrifisering og fornybart er det enormt store muligheter til å være med på omstillingen av både bransjer og nye områder. Kjøretøy som fly og lastebiler skal bli elektrisk og det kommer nye teknologier som batteristrøm. Fordelen med energi, er at man kan være med å utvikle gode løsninger fremover, løsninger som Norge kan eksportere, avslutter han.